निम्न स्थान मा हुने हिरो माईलेज टेष्ट कार्यक्रम मा सहभागी हुन सबै ग्राहक महानुभावहरु मा हार्दिक आव्हान। कार्यक्रम हुने स्थानहरू पोखरा- टे.नं ०६१-५३९३८९, मधुवन झापा – टे. नं ०२३-५५१०१०, उर्लाबारी – टे.नं ०२१-५४००७४, भरतपुर – टे.नं ०५६-५२६६९७ र कावाश्वति – टे.नं ०७८-५४१००१। कृपया आफुलाई पाएक पर्ने शोरूम मा सम्पर्क गर्नु होस्।