NGM HERO ले केहि दिन अधि बाट संचालन गरेको माईलेज टेष्ट र रोड शो हाल कोरोना भाईरस को संक्रमण फैलिन डर को कारण हाल लाई स्थगंन गरिएको छ।